Dom číslo 12 – Provinčný dom

Najprv budete počuť hudbu, potom text a znova hudbu. Odporúčame používať slúchadlá.