Synagóga (1960)

Najprv budete počuť hudbu, potom text a znova hudbu. Odporúčame používať slúchadlá.