Dom číslo 17 – Liehovar Morgenbesser

Najprv budete počuť hudbu, potom text a znova hudbu. Odporúčame používať slúchadlá.